Μπορεί να είναι ενδιαφέρον:

Γερμανικα ερασιτεχνικο - Επιλεγμένο βίντεο

Υπάρχουν επίσης μεγάλες συλλογές πορνογραφικού υλικού: